CHRISFISH

Kvalitet

Hos Chrisfish Danmark er kvaliteten altid i højsæde, og kvalitetssikkerhed er derfor også et nøgleord i vores virksomhed. For os er det vigtigt, at vores produkter fra ferske fisk til rejer i lage altid er identiske med høj kvalitet og gode smagsoplevelser. Chrisfish Danmarks produktkvalitet skal således være en motivationsfaktor for køb i dag og i fremtiden.

På rejefabrikken foretager vi dagligt fysiske og kemiske kontroller i produktionen og har eget mikrobiologisk kontrollaboratorium, hvor vores laboranter foretager udførlige bakteriologiske analyser af både råvarer og færdigvarer.

KVALITETSPOLITIK

Hos Chrisfish Danmark har vi følgende kvalitetspolitik:

  • Chrisfish Danmark skal på en økonomisk ansvarlig måde producere og sælge produkter, som opfylder vore kunders og samhandelspartneres krav og forventninger til kvalitet.
  • Chrisfish Danmark skal opfylde national lovgivning på de markeder, hvor Chrisfish Danmarks produkter sælges, og ligeledes leve op til landenes miljømæssige lovkrav.
  • Chrisfish Danmark skal over for kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og offentligheden være en kompetent og troværdig virksomhed.
  • Chrisfish Danmarks medarbejdere skal gennem deres arbejde medvirke til, at de producerede varer har den bedst mulige kvalitet, og Chrisfish Danmark skal sørge for den nødvendige uddannelse og træning til medarbejderne.
  • Chrisfish Danmarks HACCP-baserede kvalitetsstyringssystem skal løbende ajourføres og forbedres som følge af intern forskning og omverdenens udvikling inden for den branche, Chrisfish Danmark opererer i.

KVALITETSSIKRING

HACCP

HACCP er et internationalt anerkendt ledelsesværktøj til styring af fødevaresikkerhed. Det er udviklet til systematisk at kunne identificere, vurdere og styre risikofaktorer, som kan skade forbrugeren. Vores kvalitetssystem er opbygget efter HACCP-princippet og godkendt af de danske fødevaremyndigheder, der udfører periodiske kontroller af vores produktionsfaciliteter, produktionsprocesser og produkter.

CERTIFICERINGER

For at sikre vores kunder høj produktkvalitet er vi certificeret i henhold til følgende internationale kvalitetsstandarder:

IFS – International Food Standard

IFS er en anerkendt international fødevarestandard, der er udarbejdet af en sammenslutning af tyske, franske, og italienske supermarkedskæder for at skabe sammenligningsgrundlag og gennemsigtighed i alle forsyningsled. Standarden har som formål at sikre kvalitet og fødevaresikkerhed i detailleddet, og kravene i standarden fokuserer bla. på kvalitets- og ressourcestyring, ledelsens ansvar, personalepolitik, produktionsflow, laboratorieanalyser mm.

MSC – Marine Stewardship Council

MSC er en uafhængig mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. Der findes kun dette ene miljømærke for vildtfangede fisk, der lever op til FN’s internationale standarder for miljømærkning af bæredygtigt fiskeri. MSC blev oprindeligt etableret i 1997 i samarbejde mellem Unilever og WWF, hvorefter rådet i 1999 blev en selvstændig organisation. MSC’s formål er at fremme bæredygtighed indenfor fiskeriet på internationalt niveau, således at der ikke sker overfiskning og nedfiskning af truede arter.

MSC-mærkede fiske- og skaldyrsprodukter belønner de fiskere, der ønsker at drive et bæredygtigt erhverv, og mærkningen bekæmper effektivt ulovligt fiskeri og giver producenter og forbrugere mulighed for at træffe et bæredygtigt valg. Som vejledning til forbrugeren har MSC udviklet det blå MSC-mærke, der anvendes som mærkning på emballagen.

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC er en uafhængig international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative).ASC er anerkendt mærkningsordning som sikrer, at opdræt af fisk og skaldyr fra akvakultur foregår forsvarligt ved blandt andet at: reducere brugen af antibiotika, hjælpe med at beskytte de omgivende økosystemer og biodiversitet, reducere brugen af ​​pesticider og kemikalie mv. ASC certificeringen hjælper med at flytte akvakulturindustrien mod bæredygtig produktion.

Social ansvarlighed er også en vigtig del af ASC-mærkningen. Med ASC-mærket får forbrugeren garanti for, at fiske og skaldyr er opdrættet på et sikkert anlæg med fair lønninger og ordentlige medarbejderforhold. Blandt andet tillader ASC mærkningen ikke børnearbejde.

Som vejledning til forbrugeren er ASC certificeret produkter mærket med det grønne ACS logo.

ASC-logoet genkender ansvarligt opdrættet fisk og skaldyr og belønner dig.

2024 ASC certifikat – Chrisfish Danmark AS

2024 MSC certifikat – Chrisfish Danmark AS

IFS 2024 Chrisfish Fiskerihavnsgade

IFS 2024 Chrisfish Nordhavnsvej